Please download Flash player here.

Nieuw Home

Tijdens de Open Dag van FC Twente is het huidige supportershome van Vak-P voor het laatst in gebruik geweest. Enkele weken geleden ontving het bestuur van Vak-P het bericht van FC Twente dat de westvleugel van de Grolsch Veste definitief nieuw gebouwd wordt. Aangezien ons supportershome ook deel uitmaakt van de westvleugel zal dit dus betekenen dat er eindelijk een nieuw en groter supportershome Vak-P gebouwd wordt. Ons nieuwe home wordt meer dan verdubbeld en zal 430m2 groot gaan worden. Ook het ROC en de Vriendenkring zullen gebruik gaan maken van de ruimtes in de westvleugel van de Grolsch Veste.

Op woensdag 30 juni 2009 wordt er gestart met de sloopwerkzaamheden en 8 a 9 maanden later zou de nieuwe ruimte dan opgeleverd kunnen worden.
Vervolgens moeten wij dan natuurlijk het home nog inrichten en operationeel maken. Er volgt nog een overleg met de bouwcombinatie om te overleggen of wij al eerder kunnen starten met onze werkzaamheden om zo weinig mogelijk tijd verloren te laten gaan

Daags na de Open Dag is de koelcel door de leverancier verwijderd en opgeslagen. Grolsch heeft de mobiele tap, tapkranen en andere roestvrijstalen onderdelen opgehaald dit was in bruikleen. Divers klein meubilair is verkocht aan een opkoper. Alarminstallatie, handendrogers, muziekinstallatie, geluidsboxen, foto's, afzuiginstallatie, koelkasten, slotensysteem enz enz is op een andere locatie opgeslagen. Daarnaast is de emballage en overgebleven drank door de drankenleverancier opgehaald en worden wij hiervoor direct gecrediteerd.

Tijdens de werkzaamheden is per abuis nog een brandmelder geactiveerd, waardoor ook de brandweer nog even een kijkje kwam nemen. Wij hebben ze geklokt op 4 minuten en dat lijkt ons binnen de norm...

Op dit moment is Vak-P samen met FC Twente dringend op zoek naar vervangende ruimte. Uiteraard moeten wij hierbij rekening houden met de mogelijkheden en de regelgevingen die hiervoor gelden.

FC Twente heeft Donderdag 2 juli nog een gesprek met de gemeente over de mogelijkheid voor het plaatsen van een noodhome en waar we aan moeten voldoen.
Het zal dus de komende periode eerst slechter moeten worden voordat het beter wordt met ons nieuwe en grotere home. Hiervoor zullen wij echter een aanzienlijke huursom moeten gaan opbrengen, echter zijn wij hierover nog min of meer in onderhandeling. Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden om de huursom "te drukken". Denk hierbij aan contracten en prijsafspraken met leveranciers bijvoorbeeld. Wij streven er in elk geval naar om er het beste voor VAK-P en zijn leden uit te halen.

De 1.800 leden die thans de contributie voldaan hebben, kunnen we op dit moment dus geen bestaand supportershome bieden, maar het bestuur zal er alles aan doen om voor een noodoplossing te zorgen en dit zal samen met de medewerking van FC Twente zeker gaan lukken. Wij hopen natuurlijk onze vereniging en haar leden weer zo snel mogelijk ergens onderdak te kunnen bieden. Uiteraard ontvangen onze leden zoals gebruikelijk de P-Talk en krijg je nog steeds korting en voorrang op kaarten voor uitwedstrijden.  

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Bestuur Supportersvereniging Vak-P