Please download Flash player here.

Schade aan tent Vak-P

Het tijdelijke supportershome van Vak-P (tent) is daags na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2009/2010 leeggehaald en schoongemaakt.

Daarna is de tent door de verhuurder opgehaald. Gedurende het seizoen is er op diverse plaatsen schade aan de tent ontstaan. Hiervoor hebben wij de laatste twee thuiswedstrijden een collecte gehouden. De opbrengst was bestemd voor een bijdrage aan het schadebedrag. Inmiddels is de factuur van de verhuurder binnen. De totale schade bedraagt € 1.968,26. De opbrengst van de collectes was totaal € 1.201,10.

Wij hebben per saldo dus een schadepost van € 767,16. Het bestuur van Vak-P wil iedereen die een bijdrage in de collectebussen heeft gestopt hartelijk bedanken!

Vak-P; VOOR ELKAAR, DOOR ELKAAR!