Please download Flash player here.

Positief overleg tussen Vak P, Vriendenkring, Bagpipe en FC Twente. Strakke afspraken gemaakt met bestuur FC Twente.

Op 24 juli stuurden wij een een verklaring naar het bestuur van FC Twente dat wij aan de ene kant opgelucht zijn dat de KNVB het Plan van Aanpak heeft goedgekeurd maar aan de andere kant ernstige zorgen hebben over de financiële toekomst. We willen niet nogmaals meemaken dat ONZE club financieel onderuit gaat. Het bestuur van FC Twente gaf daarop te kennen met ons de dialoog aan te willen gaan en open te staan voor een gesprek. Dat heeft vandaag plaatsgevonden. Van de zijde van FC Twente waren voorzitter Aldo van der Laan, Gerald van den Belt, Joop de Winter, Ton Heerts en Eugenio Porcu aanwezig. Op een hele duidelijke wijze hebben wij het bestuur aangegeven best positief naar de toekomst te willen kijken maar dat de transparantie over de financiële situatie per direct moet verbeteren. Natuurlijk is er ook terug gekeken en iedereen is het wel eens dat het toezicht op de financiën veel beter moet. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt voor de toekomst. Zo zal er gedurende de periode dat het Plan van Aanpak loopt elke drie maanden overleg zijn tussen supportersverenigingen en het bestuur van FC Twente. Vak P, Vriendenkring en Bagpipe zijn daar in ieder geval bij en overleggen met de andere verenigingen hoe zij vertegenwoordigd worden om het een beetje praktisch te houden. Daarbij wordt openheid gegeven over voortgang van het financiële herstel. FC Twente zal vragen van de supporters zo duidelijk en helder mogelijk beantwoorden. Na afloop van het Plan van Aanpak zal samen worden bekeken hoe het overleg vervolgens verder gaat. Naar onze mening moet het toezicht en het overleg misschien dan nog wel scherper om herhaling van de fouten van het verleden te kunnen voorkomen. Een keiharde toezegging van het bestuur dus waarmee wij tevreden zijn. Naast de financiële perikelen is ook gesproken over de toekomst van FC Twente. Hoe gaan we verder met de club en hoe die wordt bestuurd. Daarover is afgesproken dat we dat ook in de driemaandelijkse overleggen zullen meenemen. Het bestuur heeft aangeven dat de nieuwe structuur sinds 1 juli is vorm gegeven en dat dit nu pas op gang komt. Dat moeten we nog even afwachten. Maar ook daar geven we onze ongezouten mening in het belang van FC Twente.

We hebben al met al een open en soms stevig gesprek met elkaar kunnen voeren en dat geeft een basis voor de toekomst. Er zal nog keihard gewerkt moeten worden om bij alle supporters de blik vooruit te kunnen voortzetten, maar de eerste aanzet is er nu. Morgen drie punten tegen ADO is een goed vervolg. 

Vak P, Vriendenkring en Bagpipe.