Please download Flash player here.

Vak-P voor elkaar, door elkaar

Beste Vak-P'ers,
 
Binnenkort wordt er geen gebruik meer gemaakt van ons tijdelijk onderkomen bij de Grolsch Veste. Gedurende een lange periode hebben wij als noodvoorziening een grote tent gehuurd. Door kleine en grote "ongelukjes" zijn er diverse wanden vernield. De verhuurder zal de kosten hiervan bij ons in rekening brengen. Onder het motto "Vak-P voor elkaar, door elkaar" zullen wij de laatste twee thuiswedstrijden bij de ingang van de tent een collecte houden. Met de opbrengst zal een gedeelte van de schade gedekt zijn. Wij rekenen op jullie solidariteitsgevoel en zien jullie bijdragen met belangstelling tegemoet.
 
Bestuur Vak-P