Please download Flash player here.

Stadionverboden en FC Twente

Ook FC Twente is gehouden aan de voorwaarden van de KNVB. Zodra een melding van een stadionverbod binnenkomt wordt de seizoen, - of clubcard van de betreffende supporter geblokkeerd. Hij of zij kan dan uiteraard geen kaarten meer kopen. Het is ook niet toegestaan om de seizoenkaart aan iemand anders over te dragen.

Indien functionarissen van FC Twente een overtreding constateren kan FC Twente zelfstandig overgaan tot het opleggen van een uitsluiting. Bij kleinere overtredingen komt het voor dat FC Twente een supporter de toegang tot het stadion voor een aantal wedstrijden ontzegt. Dit is veelal een zaak tussen FC Twente en de supporter, en het heeft meestal geen verdere gevolgen (tenzij de supporter zich niet aan de opgelegde maatregel houdt).

Beroepsmogelijkheden
Natuurlijk kan een supporter tegen het stadionverbod in beroep gaan. Zodra het stadionverbod middels een deurwaardersexploot is betekend kan een beroepsschrift worden geschreven. Dit beroepsschrift dient per aangetekende post te worden gestuurd aan de Commissie van Toezicht. Dit is een onafhankelijke commissie, vergelijkbaar met de Tuchtcommissie van de KNVB. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend, zowel voor de supporter als voor de KNVB. Echter de gang naar de rechter kan niemand je onthouden
(via die weg hebben wij al succes geboekt) Het adres:

Commissie van Toezicht
T.a.v. de Secretaris
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

De Commissie van Toezicht is verplicht binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepsschrift een uitspraak te doen. Van het indienen van een beroepsschrift gaat overigens geen opschortende werking uit. Het kan overigens verstandig zijn om alvorens een beroepsschrift te schrijven eerst nadere inlichtingen te vragen bij de KNVB. Ook dit dient schriftelijk te geschieden. Het adres:

KNVB
Afdeling Wedstrijdzaken en Accomodaties
Postbus 515
3700 AM Zeist

Indien sprake is van een straf opgelegd door FC Twente kan ook hiertegen in verweer worden gegaan. Ook dit is mogelijk via:

FC Twente
T.a.v. Gedragscommissie
Postbus 561
7500 AN Enschede
(De Gedragscommissie bestaat uit personen afkomstig van de Balans,
De Vriendenkring, stewards, de politie en FC Twente). Vak-P heeft de gedragscommissie verlaten om de volgende reden; In de commissie zit ook de politie. Vak-P vraagt zich af hoe de politie mensen kan opsporen, verbaliseren en dan ook nog eens in de commissie wil beoordelen? Wij adviseren dan ook als je al bent aangehouden door de politie, niet meer voor de gedragscommissie te verschijnen. Het heeft geen enkele zin, je bent bij voorbaat al veroordeelt.

Indien er behoefte is aan meer informatie, dan kan altijd contact worden opgenomen met de Supportersvereniging Vak-P Enschede.
Postadres:

Supportersvereniging Vak-P Enschede
Postbus 40261
7504 RG Enschede
Telefoon: 053-4316189
E-mail: info@vakp.nl