Please download Flash player here.

Organisatiestructuur Vak-P

Zoals elke vereniging heeft ook Vak-P een organisatiestructuur. Het vele werk dat verricht moeten worden kan niet alleen gedaan worden door de vijf bestuursleden. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die ook allemaal, belangenloos, hun bijdrage leveren. Zonder hun hulp, is het niet mogelijk de vereniging draaiende houden.

Bestuur

Het bestuur van de Supportersvereniging Vak-P moet volgens de statuten samengesteld zijn uit een oneven aantal bestuursleden. Het huidige bestuur heeft

Ook zijn er diverse andere groeperingen binnen de vereniging actief die het bestuur werk uit handen nemen zoals onderstaande commissies:

Redactie "P-Talk"

De redactie van de P-Talk heeft tot taak het drie keer per verenigingsjaar uitbrengen van het clubblad P-Talk. Het blad wordt aan alle leden, adverteerders en enkele andere van belang zijnde groepen zoals FC Twente, spelers/ technische staf en overige geledingen verzonden.

De redactie heeft de onderstaande taken

Barcommisie

De barcommisie vormt de basis van onze vereniging. Zij zorgen voor de bemanning van de bar en een mobiele tap in het supportershome. Op de vrijdag zijn er altijd minimaal twee personen aanwezig om bardienst te draaien, op wedstrijddagen zijn dit zeven personen.

De barteams hebben de onderstaande taken

Ultras Vak-P

Een van de belangrijkste taken van de Supportersvereniging Vak-P is het verzorgen van sfeeracties tijdens de thuiswedstrijden van FC Twente. In speciale gevallen ook tijdens uitwedstrijden.

De coördinator sfeercommissie stelt een representatief en gemotiveerd team samen van vrijwilligers die lid zijn van de supportersvereniging Vak-P. In geval van grote sfeeracties probeert hij medewerking te krijgen van de overige supporters-verenigingen.

De taken van de sfeercommissie zijn

Activiteitencommissie

Een belangrijke taak is het verzorgen van activiteiten gedurende het seizoen. Deze activiteiten kunnen het organiseren van een zaal- en of veldvoetbaltoernooi zijn of allerlei activiteiten in het supportershome zoals; bingo's, spelersavond, etc.

De taken van de activiteitencommissie zijn:

Dartteams

De Supportersvereniging Vak-P heeft een dartteam dat deelneemt aan de Twentse Dartcompetitie. De deelnemers betalen de eigen contributie aan de dartbond.

Het team speelt eenmaal per twee weken de thuiswedstrijden in het supportershome van Vak-P. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur en zijn voor alle belangstellenden toegankelijk.

Internet

Vak-P onderhoudt in eigen beheer een internet-site: http://www.vakp.nl/.

Op deze site worden leden voorzien van informatie over de vereniging en worden interactieve mogelijkheden geboden.